ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Γενικά

Από το 1954 έως και σήμερα, το λατομείο της εταιρίας δουλεύει αδιάκοπα με σκοπό την παραγωγή αξιόπιστων αδρανών υλικών. Εξαιτίας του ποιοτικού ασβεστολιθικού πετρώματος από το οποίο αποτελείται, τα υλικά αυτά έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του ευρύ κοινού κατά την πάροδο των χρόνων.

Πιστοποιητικά

Τα αδρανή υλικά της “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε.” διαθέτουν πιστοποίηση CE της εταιρίας “TUV AUSTRIA HELLAS”. 

Κατηγορίες

  • ΑΜΜΟΣ 0-5mm
  • ΑΜΜΟΣ 0-5mm (Άσπρη)
  • ΣΚΥΡΑ 12-25mm
  • ΣΚΥΡΑ 25-63mm
  • ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ – ΜΠΕΤΟΝ
  • ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ – 3Α
  • ΠΕΤΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
  • ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΧΩΣΗΣ