Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η εταιρία μας από την ίδρυση της έως και σήμερα, θέτει ως προτεραιότητα την εξόρυξη και επεξεργασία αδρανών υλικών, με υψηλές προδιαγραφές. Στην επίτευξη του εγχειρήματος αυτού, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πέτρωμα από το οποίο αποτελείται το λατομείο, η σχολαστική προδιαλογή του, καθώς και η τριών φάσεων θραύση του

Υπηρεσίες που προσφερουμε

Μεταφορά - Παράδοση

Αναλαμβάνουμε την άμεση μεταφορά των υλικών μας οπουδήποτε μας ζητηθεί.

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων

Διαθέτουμε εργαστήριο χημικών αναλύσεων όπου πραγματοποιείται δειγματοληψία και συντήρηση δοκιμιών σκυροδέματος.

Ταχύτατη Εξυπηρέτηση

Παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση εξυπηρέτηση με την δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης.

Κατοχή Σπαστήρα

Παράγουμε αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρικών διαστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε μας εδώ: