ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γενικά

Η πολυετής εμπειρία κάνει την εταιρία μας να ξεχωρίζει στον κλάδο των κατασκευών. Καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό έπαιξαν και οι αντοχές που παρουσιάζει το σκυρόδεμα μας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες του προσδοκώμενου. 

Προέλευση

Για την παρασκευή του σκυροδέματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αδρανή υλικά του λατομείου μας, καθώς και τσιμέντο της εταιρίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Κατηγορίες

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60