Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο μιας άψογης συνεργασίας με εμπιστοσύνη και ιδανικά, θέτουμε ως προτεραιότητα μας την δημιουργία σχέσεων αναλλοίωτων στον χρόνο διαμορφώνοντας ένα κλίμα φιλικό και οικείο για τους πελάτες μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θεμελιώδη ρόλο παίζει η γνωριμία των συνεργατών μας με την εταιρία και το παρελθόν της.

Η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε”. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έτος ίδρυσης το 1954 και έδρα το Αμύνταιο Φλώρινας. Η φυσική υπόσταση της επιχείρησης αυτής πλαισιώνεται από δύο βιομηχανικά συγκροτήματα. Το πρώτο αφορά ένα εργοτάξιο παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου, το οποίο βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Παντελεήμονα – Αμυνταίου. Θεωρείται το βασικό μας συγκρότημα, αφού εκεί θα βρείτε και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης μας. Το δεύτερο συγκρότημα περιλαμβάνει την λατομική μας περιοχή, η οποία βρίσκεται πλησίον της βιομηχανικής περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί θα βρείτε και την πρώτη ύλη, καθώς διατίθενται πάσης φύσεως αδρανή υλικά.   

Εμβαθύνοντας ιστορικά, η επιχείρηση μας πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Από το 1954 μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη, η οποία έχει φέρει την εταιρία μας στο σημερινό της επίπεδο. Όλα άρχισαν με την δημιουργία ενός μικρού λατομείου στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τότε και για τα επόμενα 26 χρόνια, η επιχείρηση μας μεγάλωνε διαρκώς, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο.

Στο πέρας αυτής της περιόδου και κατά το 1980, ήρθε μια νέα εποχή για την εταιρία μας με την κατασκευή του εργοταξιακού μας συγκροτήματος. Η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε” κατάφερε να  δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και ασφάλτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την ανάληψη πολλών σπουδαίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην περιοχή, κερδίζοντας έτσι όλο ένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τόσο της τοπικής, όσο και ευρύτερα της εγχώριας αγοράς.

Επιστρέφοντας στο σήμερα και βλέποντας την πορεία του παρελθόντος, θα λέγαμε ότι η εταιρία μας έχει πλέον αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον χώρο των κατασκευών, εξαιτίας των πολλών και σημαντικών έργων που έφερε εις πέρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Α.Ε.” να γίνει ευρέως γνωστή για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό που τη διακρίνει. Στην επίτευξη του εγχειρήματος αυτού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, η ποιότητα των υλικών μας καθώς και η άμεση ανταπόκριση μας στις ανάγκες των πελατών. 

Πλέον μέσω των υποδομών και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε, θέτοντας ως προτεραιότητα την μέγιστη ποιότητα των προϊόντων μας σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Παράλληλα στοχεύουμε στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης αναλλοίωτων στον χρόνο με τους συνεργάτες μας έχοντας ως βασική μας αρχή την τιμιότητα και την ευγένεια απέναντι τους!

Φωτογραφίες με Ιστορία